Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


Aangesloten organisaties

Het Gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch onderhoudt contacten met organisaties, die zich inzetten voor mensen met een beperking en neemt deel aan werk/overleggroepen van Gemeente en andere organisaties.

Aangesloten organisaties zijn:

BNMO - Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers

BOSK - Landelijke vereniging van motorische gehandicapten en hun ouders

Hersenletsel.nl - vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Longfonds - Het Longfonds helpt mensen met een longziekte

Oogvereniging Nederland - Nederlandse vereniging van Blinden en Slechtzienden, afdeling Noord-Brabant en Zeeland

Stichting Hoormij - Nederlandse vereniging voor Slechthorenden

PatiŽntenvereniging CRPS - De vereniging, met 2500 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen

M.S. - Multiple Sclerose Vereniging Nederland

RPV - Reuma Patienten Vereniging 's-Hertogenbosch e.o

VAR - Vereniging van Arbeidsongeschikten Rosmalen

KansPlus Bossche Ommelanden - belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking

VSN - Vereniging Spierziekten Nederland


Organisaties

Gewoon Gelijk - Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland

Bureau Sociaal Raadslieden Gemeente 's-Hertogenbosch - de raadslieden helpen inwoners van 's-Hertogenbosch met problemen op sociaal juridisch gebied en het invullen van formulieren. Alle hulp is gratis

Ieder(in) - Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij!

MEE - is er voor iedereen met een beperking die behoefte heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning.

Zorgbelang Brabant -  behartigt de belangen van aangesloten patiŽntenorganisaties

Regiotaxi 's-Hertogenbosch - Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. OV-reizigers betalen een hoger tarief dan Wmo-reizigers. De regiotaxi brengt u veilig en comfortabel van deur tot deur.

OV reizigerspanel Brabant - Geef via het online OV Reizigerspanel Brabant je mening over het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan beter openbaar vervoer in je regio.

Zorgverzekering Informatie Centrum - Onafhankelijk zorgplatform dat informatie biedt over alles wat met zorgverzekeringen te maken heeft. Van algemene informatie tot specifieke tips. Ook vindt u daarnaast extra informatie over bijvoorbeeld het PGB en de AWBZ

PatiŽntenfederatie Nederland -  voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst

Steunpunt Zelfhulp - steunpunt voor mensen die op zoek zijn naar lotgenotencontact

Mantelzorg bij Reuma -  informatie die handig kan zijn voor mensen die reuma hebben, of mantelzorg bieden aan reumapatiŽnten

All the way music - artiestenbureau voor muzikanten met een handicap

Sport voor Gehandicapten 's-Hertogenbosch e.o.

Scouting Lucas - "Akabe" is een nieuwe speltak bij Scouting Lucas voor jongens en meisjes van (ongeveer) 7 tot en met 11 jaar. Akabe staat voor ĎAnders Kan Bestí, waarmee wij willen zeggen dat je ook met een beperking gewoon lid kan worden van Scouting!

 


 

©2019 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch