Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


Beleidstukken:

Jaarverslag 2018
 

    - Bouwstenen VN aanpak Gemeente

    - 25 jaar advisering

Jaarrekening 2017

Werkplan 2020

Begroting 2017-2018


Doelstellingen organisatie:

- richt zich op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen

- is wettelijk de gesprekspartner van de gemeentelijke overheid als het gaat om gehandicaptenbeleid

- geeft advies-, informatie aan personen, organisaties, instanties en instellingen

- is voorstander van een inclusief beleid, hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen.

- Gestalte geven aan de doelstelling Werkgroepen/Projectgroepen hebben hierin een belangrijke taak. Het platform kent onderstaande werk- en projectgroepen. Werkgroepen richten zich op een specifiek terrein van het dagelijks leven en hebben een structureel karakter, projectgroepen houden op te bestaan zodra het project is afgelopen of de taak is volbracht.

Werkgroepen:

VN - verdrag

Projectgroep Scholenvoorlichting

Wonen, Welzijn en Zorg

Vrije tijd, Toegankelijkheid en Mobiliteit

Public Relations

Deze groepen houden zich bezig met hun speciale aandachtsveld en volgen alle ontwikkelingen.
Zij doen onderzoeken, inventariseren en maken voorstellen en geven adviezen.
Zij organiseren projecten rondom beeldvorming en werken soms in samenwerkingsverbanden, aan allerlei activiteiten, die te maken hebben met de emancipatie en participatie van mensen met een beperking.


Structuur:

Algemeen Bestuur

Leden van het algemeen bestuur kunnen komen uit de (aangesloten) patiŽntenverenigingen en op persoonlijke titel.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks Bestuur wordt gekozen door het Algemeen Bestuur. Hier worden beleidsnotities voorbereid en men draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten genomen door het Algemeen Bestuur.

CoŲrdinatie

Om het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de werkgroepen goed te laten functioneren is er gekozen voor een duidelijk coŲrdinatiepunt. Vanuit dat punt (het bureaumanagement) behartigt de bureaumanager de lopende zaken.

Vrijwilligers

Binnen het platform is een groot aantal vrijwilligers actief. We kennen een actief vrijwilligersbeleid en er word gewerkt met een vrijwilligersovereenkomst.


 

Vergaderschema 2019

 

 

 

Bestuur

 

in principe 2de dinsdag van de maand (tenzij anders vermeld)
14.00-16.00

15 januari
5 februari
12 Maart
9 April
14 Mei
11 Juni
9 Juli
10 September
8 Oktober
12 November
10 december
 

Werkgroep TVM/WWZ

 

In principe iedere 1ste woensdag van de maand ( tenzij anders vermeld)
14.00-16.00

16 Januari
6 Februari
1 April
8 mei
5 Juni
3 Juli
4 September
2 Oktober
6 November
4 December
 

 

 

VN-verdrag

 

In principe de laatste donderdag van de maand ( tenzij anders vermeld)
14.00-16.00

31 Januari
28 Februari
28 Maart
25 April
23 Mei
27 Juni
29 augustus
26 September
31 oktober
28 November
19 december
 

 

Werkgroep Uitjes

 

Maandag
10.00-11.30
 

 

Speciale dagen 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst is WOENSDAG 9 januari tussen 15.00-17.30

Medewerkersdag nnb

 


 

©2019 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch