Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


Beleidstukken:

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Werkplan 2017-2018

Begroting 2017-2018


Doelstellingen organisatie:

- richt zich op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen

- is wettelijk de gesprekspartner van de gemeentelijke overheid als het gaat om gehandicaptenbeleid

- geeft advies-, informatie aan personen, organisaties, instanties en instellingen

- is voorstander van een inclusief beleid, hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen.

- Gestalte geven aan de doelstelling Werkgroepen/Projectgroepen hebben hierin een belangrijke taak. Het platform kent onderstaande werk- en projectgroepen. Werkgroepen richten zich op een specifiek terrein van het dagelijks leven en hebben een structureel karakter, projectgroepen houden op te bestaan zodra het project is afgelopen of de taak is volbracht.

Werkgroepen:

VN - verdrag

Projectgroep Scholenvoorlichting

Wonen, Welzijn en Zorg

Vrije tijd, Toegankelijkheid en Mobiliteit

Public Relations

Deze groepen houden zich bezig met hun speciale aandachtsveld en volgen alle ontwikkelingen.
Zij doen onderzoeken, inventariseren en maken voorstellen en geven adviezen.
Zij organiseren projecten rondom beeldvorming en werken soms in samenwerkingsverbanden, aan allerlei activiteiten, die te maken hebben met de emancipatie en participatie van mensen met een beperking.


Structuur:

Algemeen Bestuur

Leden van het algemeen bestuur kunnen komen uit de (aangesloten) patiŽntenverenigingen en op persoonlijke titel.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks Bestuur wordt gekozen door het Algemeen Bestuur. Hier worden beleidsnotities voorbereid en men draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten genomen door het Algemeen Bestuur.

CoŲrdinatie

Om het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de werkgroepen goed te laten functioneren is er gekozen voor een duidelijk coŲrdinatiepunt. Vanuit dat punt (het bureaumanagement) behartigt de bureaumanager de lopende zaken.

Vrijwilligers

Binnen het platform is een groot aantal vrijwilligers actief. We kennen een actief vrijwilligersbeleid en er word gewerkt met een vrijwilligersovereenkomst.


 

Vergaderschema 2018

 

 

 

Bestuur

 

Dinsdag (tenzij anders vermeld)
14.00-16.00

9 januari
6 februari
6 Maart
10April
8 Mei
5 Juni
3 Juli
4 September
9 Oktober
6 November
4 december
 

Werkgroep TVM/WWZ

 

Woensdag
14.00-16.00


24 Januari
28 Februari
28 Maart
18 April
16 mei
13 Juni
12 September
24 Oktober
21 November
19 December
 

Werkgroep SAI

 

Donderdag
14.00-16.00


25 Januari
8 Maart
26 April
14 Juni
27 september
15 November
 

 

VN-verdrag

 

Donderdag
14.00-16.00

18 Januari
15 Februari
15 Maart
19 April
17 Mei
21 Juni
20 September
1 November
13 December


Werkgroep Uitjes

 

Maandag
10.00-11.30

8 januari
22 januari
26 februari
19 maart
16 april
7 mei

 

Speciale dagen 2018

11 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst
14 maart -  Training aan alle vrijwilligers over het VN-verdrag
23 mei - Medewerkersdag
15 september - 25-jarig jubileumviering van Roos
(besloten bijeenkomst alleen voor vrijwilligers)

 


 

©2018 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch